+358 40 7359 039 lauri.honka@pp.inet.fi

Begemot pähkinäkuoressa

Begemot Oy tarjoaa liikeyhteyspalveluita yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita IVY-alueen markkinoista – tärkeimpinä kohdemaina Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan ja Ukraina. Avustamme tuonti- ja vientitoiminnoissa mm. kaasuputkien korroosiosuojauksen ja rautateiden turvajärjestelmien alalla valmiiden yhteyksiemme ansiosta. Sujuvaa venäjää puhuvalla yrityksen vetäjällä Lauri Hongalla on pitkä ja monipuolinen kokemus toiminnasta Venäjällä.

Palvelut

Vientitoiminnot

Begemot Oy:n vientitoiminnassa on keskeisenä ollut ns. tappijuotosmenetelmän käytön edistäminen Venäjällä, Valko-Venäjällä, Kazakstanissa ja Ukrainassa. Menetelmää käytetään mm. liitettäessä sähköjohtoja kaasuputkiin korroosiosuojauksen tarpeisiin, rautateillä tarvittavien johtimien liittämiseen kiskoihin (katso www.safetrack.se) sekä erilaisten teräsrakenteiden maadoituksen yhteydessä.

H

Tuonti

Begemot Oy on useiden vuosien ajan edistänyt Venäjällä valmistettujen, kupari-teräksestä valmistettujen kaapeleiden markkinointia ja tuontia Venäjältä Suomeen ja muualle Eurooppaan. Länsi-Euroopassa tätä kaapelia on myyty tuotenimellä SafeCable.

Rakennusalan tekniset määräykset

Toimiessaan eri tehtävissä Venäjällä yrityksen vetäjä perehtyi laajasti rakennusalaan sovellettaviin teknisiin määräyksiin ja normeihin (SNiP-normit). Vahva osaamisalue ovat myös rakennusmateriaaleja ja – tarvikkeita koskevat, valtiolliset normit (GOST) erityisesti lukitusjärjestelmien osalta ja toimenpiteet tarvittavien sertifikaattien ja muiden virallisten asiakirjojen hankkimiseksi.

Palvelut

Investoinnit Venäjälle

Viimeaikaisen talouskehityksen, ruplan kurssikehityksen ja erilaisten sanktioiden vuoksi on tullut entistä ajankohtaisemmaksi tuotantolaitosten ja muiden toimipisteiden perustaminen Venäjälle. Begemot Oy:n vetäjällä, Lauri Hongalla on monipuolinen kokemus erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten investointitoiminnasta Venäjällä. Keskeisiä tehtäviä harkittaessa investointeja ja yritysostoja ovat mm. seuraavat:

  • liiketoimintasuunnitelman tai yksittäisen hankkeen arviointi (feasibility studies) ja avustaminen suunnitelmien teossa
  • mahdollisten osto- tai investointikohteiden tuloslaskelmien ja taseiden analyysi (financial due diligency)
  • ympäristövaikutusten arviointi (environmental due diligency)
  • sopimusten valmistelu

Käytännön kokemukset investointitoiminnasta Venäjällä perustuvat mm. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustaman, Luoteis-Venäjän riskipääomarahaston toimintaan, jossa yrityksen vetäjä toimi sijoitusjohtajana.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi